QEEG - pracownia - EEG Biofeedback Warszawa

Terapia dla lepszego życia
tel. 665-535-440
ul. Piękna 62/64 lok. 76
Przejdź do treści

Menu główne:

QEEG - pracownia

W Pracowni EEG-Biofeedback od 10 lat wykonujemy analizy QEEG pełnego 19 kanałowego zapisu na oprogramowaniu, które umożliwia porównanie analizowanych parametrów badanej osoby z wartościami normatywnej bazy danych. Uzyskane w ten sposób współczynniki Z badanych parametrów (mocy, amplitudy, indeksów mocy, koherencji, opóźnienia fazy oraz resetu faz), pozwalają na obiektywne i precyzyjne określenie stopnia zaburzeń i dysfunkcji u badanej osoby. Wykorzystanie tych współczynników w trakcie terapii zwiększa w znacznym stopniu jej precyzję, efektywność oraz skraca czas treningu.


Stosowane powszechnie w pracowniach biofeedback analizy, określane błędnie jako QEEG, czy „mapa mózgu”, są jedynie punktową oceną amplitudy spektralnej fal mierzonych równocześnie w dwu punktach na głowie. Dlatego nie mogą się one porównywać z wynikami pełnej analizy 19 kanałowego, prawdziwego QEEG, gdyż brak jest w takiej analizie równoczesnej informacji z pozostałych 17 punktów (ośrodków) mózgu oraz brak jest możliwości równoczesnej analizy takich parametrów jak koherencja, różnica faz oraz reset fazy we wszystkich standardowych lokalizacjach wg systemu 10-20.  Nie ma ona możliwości precyzyjnego porównania wyników z wartościami normy dla wieku pacjenta (klienta). Dlatego nie są one w stanie określić współczynników Z, czyli odchyleń mierzonych wartości od normy dla danej osoby. Koherencja jest miarą stanu połączeń pomiędzy badanymi ośrodkami, zaś analiza fazy jest miarą jakości i efektywności przetwarzania informacji w mózgu.

Uwaga: wykonujemy na zlecenie zestawy protokółów na podstawie wyników QEEG, badania punktowego amplitud fal oraz wyników innych badań diagnostycznych. Zestawy protokółów wykonujemy dla potrzeb innych pracowni Neurofeedback.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy pliki cookies. Zmiany zasad korzystania z plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego