QEEG - pracownia - EEG Biofeedback Warszawa

Terapia dla lepszego życia
tel. 665-535-440
ul. Tarchomińska 13/23
Przejdź do treści

Menu główne:

QEEG - pracownia

W Pracowni EEG-Biofeedback od 10 lat wykonujemy analizy QEEG pełnego 19 kanałowego zapisu na oprogramowaniu, które umożliwia porównanie analizowanych parametrów badanej osoby z wartościami normatywnej bazy danych. Uzyskane w ten sposób współczynniki Z badanych parametrów (mocy, amplitudy, indeksów mocy, koherencji, opóźnienia fazy oraz resetu faz), pozwalają na obiektywne i precyzyjne określenie stopnia zaburzeń i dysfunkcji u badanej osoby. Wykorzystanie tych współczynników w trakcie terapii zwiększa w znacznym stopniu jej precyzję, efektywność oraz skraca czas treningu.


Stosowane powszechnie w pracowniach biofeedback analizy, określane błędnie jako QEEG, czy „mapa mózgu”, są jedynie punktową oceną amplitudy spektralnej fal mierzonych równocześnie w dwu punktach na głowie. Dlatego nie mogą się one porównywać z wynikami pełnej analizy 19 kanałowego, prawdziwego QEEG, gdyż brak jest w takiej analizie równoczesnej informacji z pozostałych 17 punktów (ośrodków) mózgu. Nie ma ona możliwości precyzyjnego porównania wyników z wartościami normy dla wieku pacjenta (klienta). Dlatego nie są one w stanie określić współczynników Z, czyli odchyleń mierzonych wartości od normy dla danej osoby. Ponadto ten typ analizy uniemożliwia obliczenie takich funkcji jak koherencja czy analiza fazy. Koherencja jest miarą stanu połączeń pomiędzy badanymi ośrodkami, zaś analiza fazy jest miarą jakości i efektywności przetwarzania informacji w mózgu.

Uwaga: wykonujemy na zlecenie zestawy protokółów na podstawie wyników QEEG, badania punktowego amplitud fal oraz wyników innych badań diagnostycznych. Zestawy protokółów wykonujemy dla potrzeb innych pracowni Neurofeedback.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy pliki cookies. Zmiany zasad korzystania z plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego