TERAPIA EEG-BFB - EEG Biofeedback Warszawa

Terapia dla lepszego życia
tel. 665-535-440
ul. Tarchomińska 13/23
Przejdź do treści

Menu główne:

TERAPIA EEG-BFB

Terapia EEG Biofeedback (Neurofeedback) polega przede wszystkim na znacznym zredukowaniu (o 70-90%), a w niektórych przypadkach całkowitym usunięciu dolegliwości, dzięki zastosowaniu mechanizmów  regulacji wybranych fal mózgowych. Podstawową ideą terapii EEG-Biofeedback jest uzyskanie umiejętności zwiększenia pożądanych fal mózgowych i tłumienia fal niepotrzebnych.

Przed rozpoczęciem sesji terapii wykonujemy  badania diagnostyczne: badanie na sprzęcie Neurofeedback, oraz analizę 19 kanałowego QEEG, dzięki czemu nasza terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Badania diagnostyczne EEG mają na celu określenie, jaki jest poziom fal mózgowych w poszczególnych obszarach mózgu.  Pozwalają one również ocenić stan połączeń pomiędzy badanymi ośrodkami oraz ocenić jakość i szybkość przetwarzania informacji mózgowej.  Trening przypomina zabawę, podczas której osoba trenująca obserwuje wideogrę, czy animację komputerową, którą kieruje siłą własnej aktywności mózgu, umysłu, czy woli. Energia fal mózgowych osoby trenującej zostaje przetworzona na przebieg wideogry. Terapeuta śledzi pracę osoby trenującej umożliwiając jej nagradzanie fal potrzebnych i jednoczesne  tłumienie  fal niepożądanych. Gdy zwiększa się aktywność mózgu pacjenta w ustawionym przedziale, gra porusza się a komputer nagradza pacjenta punktami sygnalizowanymi dźwiękiem. Pozwala to nauczyć się optymalizacji pracy własnego mózgu i modyfikować jego pracę. Trenująca osoba uczy się odwracać nieprawidłowy stan fal mózgowych i dzięki temu osiągać optymalny stan równowagi fizjologicznej, wolny od napięć i stresu, uzyskując poprawę stanu zdrowia. Poprzez powtarzanie treningów trenujący uczy się wytwarzać prawidłową czynność mózgu zapewniającą stan zdrowia.

Badania naukowe wykazały, że efekty treningu EEG Biofeedback są długotrwałe (obserwowano je w ciągu 10 lat od zakończenia terapii), całkowicie bezpieczne i w odróżnieniu od farmakoterapii nie wywołują skutków ubocznych.

Zainteresowanym efektami leczenia farmakologicznego ADHD polecam najnowszą, świetnie udokumentowaną publikację naukową autorstwa Janet Currie i wsp. : Do stimulant medications improve educational and behavioral outcomes for children with ADHD, którą można ściągnąć: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=24954077 (zaznaczyć link, skopiować do schowka  i wkleić w oknie przeglądarki).

Autorzy analizując efekty stosowania leków psychostymulujących na bardzo dużej grupie pacjentów kanadyjskich stwierdzili:

  1. Brak poprawy zachowania się u dzieci z ADHD;

Zwiększenie dawek leków spowodowało:

  • obniżenie ocen z matematyki
  • pogorszenie relacji z rodzicami

2. Nasilenie objawów depresyjnych jako efekt długofalowego stosowania leków;

3. U dziewcząt stwierdzono zmniejszenie zainteresowania edukacją pozaszkolną;

4. Zwiększyła się częstość stosowania leków przeciw astmatycznych;

5. Autorzy stwierdzili nikły wpływ leczenia na wyniki szkolne;

6. Stwierdzono nawet pogorszenie wyników szkolnych w postaci: powtarzania klas i pogorszenie wyników a matematyki.

Polecane strony:

http://www.eegsk.com/

http://www.appliedneuroscience.com/index.html
http://www.eegspectrum.com/
www.aapb.org/i4a/pages/index.cfm
http://www.isnr.org/

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego