TERAPIA EEG-BFB - EEG Biofeedback Warszawa

Terapia dla lepszego życia
tel. 665-535-440
ul. Piękna 62/64 lok. 76
Przejdź do treści

Menu główne:

TERAPIA EEG-BFB

Celem terapii EEG Biofeedback (Neurofeedback)  jest znaczna  redukcja (o 70-90%), lub całkowite usunięcie dolegliwości, dzięki zastosowaniu mechanizmów  regulacji wybranych fal mózgowych. Podstawową ideą terapii EEG-Biofeedback jest uzyskanie umiejętności zwiększenia pożądanych fal mózgowych i tłumienia fal niepotrzebnych.

Przed rozpoczęciem sesji terapii wykonujemy  badania diagnostyczne: badanie na sprzęcie Neurofeedback, oraz analizę 19 kanałowego QEEG, dzięki czemu nasza terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Badania diagnostyczne  QEEG mają na celu określenie, jaki jest poziom fal mózgowych w poszczególnych obszarach mózgu.  Pozwalają one również ocenić stan połączeń oraz szybkość przetwarzania informacji pomiędzy badanymi ośrodkami w sieciach mózgowych.  

Energia fal mózgowych osoby trenującej zostaje przetworzona na przebieg wideogry lub filmu, wybranego zgodnie z upodobaniem pacjenta. Animacja czy film są modulowane przez mózg pacjenta i to jest odbierane jako informacja zwrotna, powodująca modyfikację jego pracy.  Pozwala to nauczyć się optymalizacji pracy własnego mózgu i nabycia umiejętności pracy na optymalnym poziome dostosowanym do wykonywanego zadania.  Trenująca osoba uczy się odwracać nieprawidłowy stan fal mózgowych i dzięki temu osiągać optymalny stan równowagi fizjologicznej, wolny od różnorodnych dysfunkcji: nadpobudliwości, lęku, emocji czy stresu, uzyskując poprawę stanu zdrowia. Poprzez powtarzanie treningów trenujący uczy się, nabywa umiejętności  wytwarzania prawidłowej czynności mózgu świadczącej o normalizacji funkcjonowania organizmu .


Wykonujemy w naszej pracowni, terapię 19 kanałową Biofeedback ( Z-score Neurofeedback). Terapia ta jest aktualnie najbardziej zaawansowaną technologicznie formą biofeedback, zwłaszcza dotyczy to posiadanej  przez nas platformy Neuroguide firmy AppliedNeuroscience Inc, USA, która jest niekwestionowanym liderem  w technologii i wiedzy z zakresu terapii oraz innych pokrewnych dziedzin. Terapia 19 kanałowa wyróżnia się od klasycznej terapii jednokanałowej (lub 2-4 kanałowej) tym, że system analizuje wszystkie zaburzone parametry fal mózgowych z 19 punktów na głowie, równocześnie (w tym samym czasie). Jednocześnie dokonuje on wyliczeń na ile mierzone parametry takie jak: moc, koherencja, faza oraz phase shift i phase lock, są zawyżone lub zaniżone w stosunku do wartości norm wbudowanych w system. Tylko te parametry które istotnie różnią się od normy są poddane kontroli i regulacji za pomocą 19 kanałowego Neurofeedback. Ponadto system posiada liczne dodatkowe opcje które umożliwiają precyzyjną i celowaną terapię całego szeregu zaburzeń (dysfunkcji) neurologicznych, psychiatrycznych i psychologicznych. Dzięki wyżej przedstawionej koncepcji technologicznej, 19 kanałowy Neurofeedback jest w stanie regulować znaczną liczbę rozregulowanych parametrów w całych sieciach neuronalnych, dzięki czemu jest on silniejszy i szybszy niż terapia klasyczna biofeedback. Jak wykazują autorzy systemu oraz liczni użytkownicy 19 kanałowy Neurofeedback daje co najmniej 3 krotnie szybsze efekty w porównaniu z terapią klasyczną. 

Zapraszamy chętnych do kontaktu pod nr. tel.: 665 535 440 i umówienia się na terapię. 


Badania naukowe wykazały, że efekty treningu, zwłaszcza 19 kanałowego EEG Biofeedback, są długotrwałe (obserwowano je w ciągu 10 lat od zakończenia terapii), całkowicie bezpieczne i w odróżnieniu od farmakoterapii nie wywołują skutków ubocznych.

Zainteresowanym efektami leczenia farmakologicznego ADHD polecam, świetnie udokumentowaną publikację naukową autorstwa Janet Currie i wsp. : Do stimulant medications improve educational and behavioral outcomes for children with ADHD, którą można ściągnąć: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=24954077 (zaznaczyć link, skopiować do schowka  i wkleić w oknie przeglądarki). Praca jest w całości dostępna za darmo w Bibliotece US National Library of Medicine.

Autorzy analizując efekty stosowania leków psychostymulujących na bardzo dużej grupie pacjentów kanadyjskich stwierdzili:

  1. Brak poprawy zachowania się u dzieci z ADHD;

Zwiększenie dawek leków spowodowało:

  • obniżenie ocen z matematyki
  • pogorszenie relacji z rodzicami

2. Nasilenie objawów depresyjnych jako efekt długofalowego stosowania leków;

3. U dziewcząt stwierdzono zmniejszenie zainteresowania edukacją pozaszkolną;

4. Zwiększyła się częstość stosowania leków przeciw astmatycznych;

5. Autorzy stwierdzili nikły wpływ leczenia na wyniki szkolne;

6. Stwierdzono nawet pogorszenie wyników szkolnych w postaci: powtarzania klas i pogorszenie wyników a matematyki.


Poniżej załączam link do bardzo wartościowej, znakomicie udokumentowanej pracy wykonanej na znacznej grupie pacjentów z ADHD (39 dorosłych i 100 dzieciach). Wykonano 30 sesji terapii połączonymi medodami: Z-Score Neurofeedback i HRV biofeedback (biofeedback zmienności pracy serca). Przed terapią i po terapii wykonywano u nich testy oceniające stopień deficytu uwagi i nadpobudliwości (ASEBA) oraz test sprawności wzrokowej i słuchowej (IVA). Po leczeniu 70,8 % dorosłych i 52,8 % dzieci, których leczono w zakresie objawów klinicznych wg ASEBA, oraz 80% dorosłych i 63,8 % dzieci z zakresu objawów Borderline wg ASEBA, zostało zaklasyfikowanych do zakresu normy.  Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6834758/

Polecane strony:

http://www.appliedneuroscience.com/index.html
http://www.eegspectrum.com/
www.aapb.org/i4a/pages/index.cfm
http://www.isnr.org/

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego