Badanie EEG

W naszej pracowni wykonujemy także badania EEG, zarówno u dzieci (pow. 6 r.ż.), jaki i dorosłych w czuwaniu. Na badanie EEG nie wymagamy skierowania. Aktualnie ze względów lokalowych nie wykonujemy badań w stanie snu. Możemy wykonać badanie EEG w stanie czuwania i lekkiej senności po deprywacji snu.

Wskazania: