Badanie EEG

W naszej pracowni wykonujemy  badania EEG, zarówno u dzieci (powyżej 5 r.ż.) oraz u dorosłych w czuwaniu. Na badanie EEG nie wymagamy skierowania. Ze względów lokalowych nie wykonujemy badań w stanie snu. Możemy wykonać badanie EEG w stanie czuwania i lekkiej senności po deprywacji (pozbawieniu) snu.

Opis badania niezwłocznie po wykonaniu badania EEG.

Wskazania: