Cennik
W naszej pracowni wszystkie badania diagnostyczne, badania EEG, analiza EEG i QEEG   są wykonywane przez właściciela pracowni zaś terapia 19 k. Z-score Neurofeedback przez zespół wykwalifikowanych  terapeutów z wieloletnią praktyką. Wynik badania EEG bezzwłocznie po badaniu.

Badanie startowe

200zł

Badanie startowe Biofeedback w celu dostarczenia danych do systemu Neuroguide w  naszej Pracowni EEG-Biofeedback

Badanie jest niezbędne do rozpoczęcia terapii

(Informujemy telefonicznie lub mailowo jedynie o nasileniu zaburzeń w postaci liczby zaburzonych połączeń w zgłoszonych dysfunkcjach).

Diagnostyka Biofeedback

300zł

z napisaniem protokółów do klasycznej terapii EEG biofeedback – na potrzeby zainteresowanych terapeutów w trudnych przypadkach zaburzeń 

QEEG

400zł

pełny, standaryzowany maping 19 kanałowy: moc, faza, koherencja, współczynniki Z – z  zestawem liczb zaburzonych parametrów w sieciach realizujących zgłoszone dysfunkcje oraz opisem wyników 

(na potrzeby innych pracowni czy specjalistów neurologii lub psychiatrii)

QEEG służy do porównania efektów przed  rozpoczęciem i po zakończeniu dowolnej terapii lub leczenia farmakologicznego wpływających na przetwarzanie informacji w mózgu.

Badanie standardowe EEG

230zł

Badanie EEG w czuwaniu u dorosłych i dzieci od 5 roku życia (wymagana jest współpraca z dzieckiem. W przypadku trudności we współpracy – cena będzie negocjowana).

Badanie EEG po deprywacji snu

300 zł

w czuwaniu oraz lekkiej senności po deprywacji snu nocnego

( Cena będzie negocjowana w zależności od czasu rejestracji)

Terapia 19 k. Z-score Neurofeedback

160zł

1 godzina równoważna co najmniej 2 godzinom klasycznej terapii
Trening (pełna godzina zegarowa) – liczba treningów (sesji), od kilku do kilkunastu godzin na problem, jest zależna od stopnia nasilenia i złożoności zaburzeń, plastyczności mózgu, motywacji  oraz intensywności pracy trenującego.

Aby uzyskać najlepsze efekty terapii EEG-Biofeedback, zaleca się uczestnictwo w treningach 1-2 razy w tyg. po 1 godz. – minimum 1 godzina tygodniowo.