Cennik

W naszej pracowni wszystkie badania diagnostyczne, badania EEG, analiza EEG i QEEG   są prowadzone przez właściciela pracowni zaś terapia 19 k. Z-score Neurofeedback  przez zespół terapeutów z wieloletnią praktyką.

Badanie diagnostyczne startowe

150zł

diagnostyka Biofeedback w celu dostarczenia danych do rozpoczęcia terapii w  naszej Pracowni EEG-Biofeedback

(Informujemy telefonicznie jedynie o nasileniu zaburzeń w postaci liczby zmienionych parametrów w zgłoszonych dysfunkcjach)

Diagnostyka Biofeedback

250zł

z napisaniem protokółów do klasycznej terapii biofeedback – na potrzeby zainteresowanych terapeutów

QEEG

350zł

pełny, standaryzowany maping 19 kanałowy: moc, faza, koherencja, współczynniki Z – z  zestawem liczb zaburzonych parametrów w sieciach realizujących zgłoszone dysfunkcje oraz opisem wyników 

(na potrzeby innych pracowni czy specjalistów neurologii lub psychiatrii)

Badanie standardowe EEG

180zł

Badanie EEG w czuwaniu u dorosłych i dzieci od 5 roku życia.

Badanie EEG

200 – 300 zł

w czuwaniu oraz lekkiej senności po deprywacji snu nocnego

(w zależności od czasu rejestracji)

Terapia 19 k. Z-score Neurofeedback

150zł

1 godzina równoważna co najmniej 2 godzinom klasycznej terapii

Trening (pełna godzina zegarowa) – liczba treningów (sesji), od kilku do kilkunastu godzin na problem, jest zależna od stopnia nasilenia i złożoności zaburzeń, plastyczności mózgu, motywacji  oraz intensywności pracy trenującego.
Aby uzyskać najlepsze efekty terapii EEG-Biofeedback zaleca się uczestnictwo w treningach 1-2 razy w tyg. po 1 godz. – minimum 1 godzina tygodniowo.