O nas

Posiadamy 20 letnie doświadczenie w dziedzinie terapii EEG Biofeedback, Neurofeedback), 13 – letnie doświadczenie w wykonywaniu i analizie 19 kanałowego Z-score QEEG, aktualnie – od 5 lat 19 kanałowy Z-Score Neurofeedback (Neuroguide, Applied Neuroscience Inc, USA), 46 letnie – w diagnostyce klinicznej EEG, a także certyfikaty uprawniające do wykonywania tych usług.

Właścicielem pracowni jest dr Kazimierz Smyk neurofizjolog posiadający 46 letnią praktykę z zakresu diagnostyki klinicznej EEG dzieci i dorosłych. Właściciel Pracowni, oprócz certyfikatu EEG PTNK nr 50, posiada uprawnienia do wykonywania i oceny badań we śnie, uzyskane w czasie 8 miesięcznego stażu naukowego odbytego w okresie 1984 -1985 w Centre Hospitalier et Universitaire Gui de Chauliac w Montpellier we Francji, certyfikat odbytego szkolenia z zakresu analizy QEEG na Freie Universitat w Berlinie  w 1994r (30 letnią praktykę w zakresie analiz QEEG) oraz szkolenia z certyfikatami, prowadzone pod patronatem BCIA (Biofeedback Certification Institute of America) z zakresu General Biofeedback oraz Neurofeedback, przez wybitnych szkoleniowców i praktyków biofeedback i neurofeedback z USA i Kanady. Posiada również certyfikat szkolenia z zakresu 19 kanałowego Z-score Neurofeedback prowadzonego przez Dr Roberta Thatchera, lidera i twórcy nowoczesnej technologii analizy i terapii 19 kanałowej Z-score Neurofeedback oraz sLoreta i sw Loreta Neurofeedback.

Pierwsze próby stosowania terapii EEG Biofeedback rozpoczął  w latach 1982-83, we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Techniki Medycznej Oddział w Białymstoku, na prototypowej aparaturze analogowej wykonanej przez COTM Oddział w Białymstoku.

Od 20 lat kieruje zespołem terapeutów Neurofeedback w 2 pracowniach EEG i Biofeedback.
 
Krystyna Smyk
Terapeutka odpowiedzialna za diagnostykę punktową amplitud fal u pacjenta oraz realizację całego cyklu treningów klasycznych.  Osoba z bardzo bogatym, 19 letnim,  doświadczeniem terapeutycznym  w zakresie terapii, diagnostyki, tworzenia efektywnych protokołów terapii oraz szeregu szkoleń przeprowadzonych na przestrzeni ok 10 lat dla adeptów terapii EEG Biofeedback na terenie Polski. 
Marta Kosińska
 Psycholog, pedagog resocjalizacyjny, terapeutka EEG Biofeedback posiadająca 5 letni staż w terapii 19k. Z-score Neurofeedback oraz kilkuletnie doświadczenie w poradnictwie i diagnostyce psychologicznej.