Komu polecamy

Komu polecamy EEG Biofeedback

Metoda EEG-Biofeedback ma zastosowanie dla osób zdrowych, jak i osób z zaburzeniami funkcjonowania centralnego układu nerwowego, jako technika terapeutyczna lub wspomagająca leczenie, czy rehabilitację po udarach mózgu, wypadkach komunikacyjnych, operacjach mózgu.

Osoby zdrowe

Na terapię EEG-Biofeedback zapraszamy szczególnie wszystkie osoby intensywnie uczące się (uczniowie i studenci). EEG Biofeedback pomoże zwiększyć szybkość zapamiętywania i uczenia się, poprawi pamięć i koncentrację.
 
Terapia Biofeedback jest również stosowana do poprawy zaburzeń zachowania i zaburzeń neurorozwojowych (nadpobudliwość psychoruchowa, impulsywność, agresja, apatia, zespół Aspergera, zespoły autystyczne dobrze funkcjonujące oraz w przypadku problemów szkolnych (gorsze wyniki w nauce, zaburzenia koncentracji, dysleksja, dysgrafia). Udowodniono w praktyce, że terapia EEG-Biofeedback pomaga w osiągnięciu lepszych wyników w sporcie, tańcu i muzyce (poprawa koncentracji i motoryki, obniżenie stresu) oraz poprawie motywacji i kreatywności.

Osoby z zaburzeniami

EEG-Biofeedback wskazany jest dla osób z zaburzeniami funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Terapia Biofeedback pozwala uzyskać poprawę lub całkowite usunięcie następujących dolegliwości:

Taki szeroki zakres efektów terapii EEG-Biofeedback jest możliwy poprzez opanowanie sztuki regulacji fal mózgowych  i tym samym uzyskanie stanu równowagi fizycznej i psychicznej dzięki najnowszej technologii wykorzystującej zdobycze wiedzy do zastosowania w terapii różnorodnych dysfunkcji. 
 

Zapraszamy Państwa na terapię EEG Biofeedback, dzięki której dowiecie się, w jaki sposób możecie zwiększyć swój potencjał umysłowy. Terapia Biofeedback pomoże Wam zwiększyć efektywność pracy mózgu, dzięki czemu uzyskacie lepsze wyniki w pracy, szkole, w sporcie i muzyce. Serdecznie zapraszamy do Pracowni EEG Biofeedback , ul. Śniadeckich 12/16 lok. 70, Warszawa, tel. 665 535 440.