Badanie QEEG

W Pracowni EEG-Biofeedback od 11 lat wykonujemy analizy QEEG pełnego 19 kanałowego zapisu na najnowszej generacji oprogramowaniu, które umożliwia porównanie analizowanych parametrów badanej osoby z wartościami normatywnej bazy danych. Uzyskane w ten sposób współczynniki Z (analog odchylenia standardowego – SD)  parametrów fal (mocy, amplitudy, indeksów mocy, koherencji, opóźnienia fazy oraz resetu faz), pozwalają na obiektywne i precyzyjne określenie stopnia zaburzeń i dysfunkcji u badanej osoby. Wykorzystanie tych współczynników w trakcie terapii zwiększa w znacznym stopniu jej precyzję, efektywność oraz skraca czas treningu. 

Badanie QEEG jest wskazane jako cenne źródło informacji dla zaawansowanej terapii EEG Biofeedback, w psychiatrii i neurologii a także w psychologii, w celu porównania efektów leczenia farmakologicznego (przed rozpoczęciem terapii i po zastosowaniu terapii farmakologicznej), lub terapii psychologicznych. 

Stosowane powszechnie w pracowniach biofeedback analizy, określane błędnie jako QEEG, czy „mapa mózgu”, jeśli są wykonywane na 1-4 kanałowym sprzęcie do biofeedback, są jedynie punktowym  pomiarem amplitudy spektralnej fal, mierzonych równocześnie w 1-4 punktach na głowie. 

Dlatego nie mogą się one porównywać z wynikami pełnej analizy 19 kanałowego QEEG, gdyż brak jest w takiej analizie równoczesnej informacji z pozostałych 17 punktów (ośrodków) mózgu oraz brak jest możliwości równoczesnej analizy takich parametrów jak koherencja, różnica faz oraz reset fazy we wszystkich standardowych lokalizacjach wg systemu 10-20.  Nie ma ona możliwości precyzyjnego porównania wyników z wartościami normy dla wieku pacjenta (klienta). Dlatego nie są one w stanie określić współczynników Z, czyli odchyleń mierzonych wartości od normy dla danej osoby. Koherencja jest miarą stanu połączeń pomiędzy badanymi ośrodkami, zaś analiza fazy jest miarą jakości i efektywności przetwarzania informacji w mózgu.

Uwaga: wykonujemy na zlecenie zestawy protokółów na podstawie wyników QEEG, badania punktowego amplitud fal oraz wyników innych badań diagnostycznych. Zestawy protokółów (schematów terapii) wykonujemy dla potrzeb klasycznej terapii biofeedback dla innych pracowni  EEG Biofeedback (Neurofeedback) – patrz w zakładce Cennik.